ҚИММАТБАҲО ЖАВОҲИРЛАР ҲАҚИДА БИЛИМЛАР КИТОБИ

Ушбу китоб Абу Райҳон Беруний қаламига мансуб «Минералогия» китобининг ўзбек тилига қилинган илк таржимасидир. Бу нашр Абу Райҳон Берунийнинг кўп жилдлик асарлари туркумини тўлдиради. Минераллар таснифи, уларнинг физик, кимёвий хусусиятлари, пайдо бўлиш назариясига ҳамда ишлов бериш технологияси каби масалаларга бағишланган шоҳ асарда Беруний минералларни таърифлаш билан бирга, уларнинг солиштирма оғирлигини физика ва минералогия тарихида биринчи марта тартибли равишда аниқлаб, маъданшуносликнинг амалий ишларига жорий қилди. Бундан ташқари, Беруний минераллар ва маъданларнинг ўз давридаги нарх-навоси, баъзиларининг дориворлик хусусиятлари, қимматбаҳо тошлар ва металлар билан боғлиқ инонч, ирим-сиримлар, қизиқарли этнографик маълумотларни баён этганки, булар «Минералогия» асарининг тарихий манба сифатидаги юксак аҳамиятини кўрсатади.
Китоб минералогия, геология, кончилик, металлургия каби соҳаларнинг назарияси ва амалиёти билан шуғулланувчи мутахассислар ҳамда кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган.

Related posts

Leave a Comment