RUSCHA-O‘ZBEKCHA LUG‘AT

Lug‘atga rus tili nuqtai nazaridan zarur hisoblangan va eng ko‘p qo‘llanadigan 5000 so‘z, muhim ibora va turg‘un birikmalar kiritilgan.

Lug‘at rus tilini o‘rganuvchi keng kitobxonlar ommasiga, umumiy o‘rta ta’lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kolleji o‘quvchilariga mo‘ljallangan.

Related posts

Leave a Comment