БАДИИЙ АДАБИЁТЛАР

«ХХI аср: муҳаббат ҳақида 21 ҳикоя»

ХХI аср ўзбек насрида ишқий мавзуни бадиий талқин этган роман­лар, қиссалар кўп. Айни дамда, адабиётимиз хазинасида айнан муҳаббат мавзусида ёзилган, бугунги ва келгуси авлодлар ҳам ўқиб завқланадиган сара ҳикоялар мавжуд. Уларни ўқиган китобхон ўз қалбининг энг тоза туйғуларга, бетакрор орзуларга ошно тутинган дамларини эслайди. Ҳаёт гулшанида муҳаббатнинг муаттар ифорларидан мастона юрган йўлларига хаёлан қайтади. Юрак бир энтикади, кўзлар бир чақнайди; хаёл ойнасида ёшлик, ишқ-муҳаббат, орзу-ҳавас, садоқат каби улуғвор фазилатларнинг суврати акс этади…
Ушбу китоб ўқувчиларга воқелиги висолдек лаззатли, баъзан ҳижронли ва изтиробли йигирма бир муҳаббат ҳикоясини тақдим этади.

 

«Dahshatli intiqom»
(tarjimon N. Alimuhamedov)
Rus adabiyotining mahoratli yozuvchisi Nikolay Vasilyevich Gogolning «Dikanka qishlog‘i oqshomlari» to‘plamidan joy olgan «Dahshatli intiqom» asarida sir-sinoatlarga boy g‘aroyib voqealar tasvirlangan bo‘lib, yozuvchi mazkur asarni afsona, rivoyat, ertak, shuningdek, onasidan eshitgan hikoyalari asosida yozgan. Asar qahramonlari – g‘ayritabiiy kuchlarga ishonuvchi sodda qishloq odamlari. «May kechasi yoki suv parisi» nomi ostida 1831-yilda ilk marta nashr qilingan.

 

 

«KO‘NGIL siniqlari»

Yashadi degani nimadir o‘zi?! Hayot, tiriklik, o‘tkinchi umr xususida­gi o‘ylar, kechinmalar, kuzatishlar… Yana ko‘ngilga naqshlangan ota o‘git­lari-yu ona hikmatlaridan vujudga kelgan dilbitiklar. Bularning barini inson va hayot sinoatlarini ang­lash va bilishga, tushunishga chog‘langan hissiy-intellektual mayl bir mehvar yanglig‘ birlashtirib turadi.
Dilbitiklarning muallifi N. Rahimjonovning bir o‘zi emas. Unda – katta, nurli va fayzli xonadonning ikki, uch, hatto to‘rt avlod vakillaridan meros hikmatlar jamlangan.
Fikrchan kechinmalar kitob­xonlar qalbiga yo‘l topadi, ularni befarq qoldirmaydi degan umiddamiz.

 

«Бўйинга осилган анна»

Чеховнинг ҳамма ҳикоялари – етук, юксак маҳорат самараси. Ҳар бир ҳикоя бетакрор драма – руҳий ғалаёнлар, зиддиятлар кўриниши. Ёзувчининг юксак маҳоратини, даҳолигини намоён этувчи ҳаёт ҳақиқати акс этган

ҳикоялари ҳар доим китобхонлар эътиборида бўлган.
Чеховнинг ўзбек тилига таржима қилинган энг сара ҳикоялари жамланган «Бўйинга осилган Анна» номли мазкур тўпламга Чўлпон, Абдулла Қаҳҳор, Мирзакалон Исмоилий, Одил Раҳимий, Наби Алимуҳамедов, И. Раззоқов, Илҳом Ҳафизов, Зумрад, Зуҳриддин Исомиддинов таржималари киритилган.

 

«ShABNAM DONALARI»
(To‘plab nashrga tayyorlovchi Mansur Jumayev)

O‘ziga xos tafakkur termalari bo‘lgan mazkur kitobda XX asr va ayni damda biz bilan hamnafas umrguzaronlik qilayotgan mashhur shoirlarning asarlari qatida qalblarimizdan joy olib, tillarimizga ko‘chgan quyma, asil, hikmatli, hukmdek jaranglovchi, xulosalovchi go‘zal satrlar, baytlar, misralar, to‘rtliklar o‘rin oladi.
XX asr hamda Istiqlol shukuhini o‘zida mujassamlagan bugungi davr milliy adabiyotimizda saralasa arzigulik buyuk gaplar aytildi. Shunday mulohazalardan kelib chiqib, «Shabnam donalari» kitobi o‘ziga xos ehtiyojdan vujudga kelajak kitob bo‘lishi shubhasiz.
«Shabnam donalari»da Usmon Nosir, Cho‘lpon, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Shavkat Rahmon, Usmon Azim kabi ko‘plab adiblarimizning she’riyat ixlosmandlari qalbidan chuqur joy olgan she’rlarida ko‘p uchratadiganimiz – hikmatomuz, hukmsifat, quyma va chin satrlar, misralar, to‘rtliklar jamlanadi.
Kitob keng kitobxonlar ommasiga mo‘ljallangan.

«Ўртамизда ишқнинг гулхани»
(Шеърлар, жаҳон халқлари шеъриятидан таржималар)

Шеърият ихлосмандларига ўзининг «Кўнгил дарбозаси» (1993), «Толе фасли» (1996), «Мунаввар соғинч» (2009) номли шеърий тўпламлари, болалар учун битилган қатор китоблари, ўнлаб таржима асарлари билан яхши таниш бўлган истеъдодли шоир ва таржимон Муҳиддин Омоннинг «Ўртамизда ишқнинг гулхани» деб аталмиш ушбу тўпламига унинг сўнгги йилларда яратган энг сара шеърлари, аллақачон қўшиқларга айланиб кетган латиф манзумалари, жаҳон мумтоз адабиёти вакиллари, хусусан, Португалия, Англия, Голландия, Латвия, Озарбайжон ҳамда Арманистон шеъриятининг буюк сўз санъаткорлари ижодидан ўзбек тилига ўгирган шеъру ғазалларидан намуналар дасталанган.

«ТОВУШ СОЯСИ»
(таржимон Сирожиддин Саййид)

Ўзбек китобхонлари, шеър ихлосмандлари рус шоирларини яхши танийдилар. Пушкинни, Есенинни, Вознесенскийни… Санайверсак саноқдан адашамиз. Пушкинни Зулфия таржимасидаги шеърлари орқали ўзбек шеърхони севиб мутолаа қилди; Есенин шеърларини Эркин Воҳидов шундай маҳорат билан ўгирдики, муаллифни халқимиз ўз ўғли, акаси, укасидай қабул қилди. Инчунин, Андрей Вознесенскийдек улкан истеъдод соҳиби қалбан ва руҳан ўз қарибини топди чоғи, биз уни Ўзбекистон халқ шоири Сирожиддин Саййид таржималари орқали танидик.
Вознесенскийнинг жўшқин шеърияти оташдондан сачраган чўғлар сингари юракларга сочилади, юракларга тегади, теккан жойини куйдиради. Аммо бу куйгидан доғ қолмайди, балки у жой гул-гул яшнайди – бир дунё завқ туяди.
«Товуш сояси» китобхоннинг ички сезимлари оқимини титратиб, ўзанларини силжитиб юборади; лекин бари яхшиликка!

«ҚАТТОЛ АСР»
(таржимон М. Йўлдошев)

Бурят ёзувчиси Исай Калашниковнинг ижодидаги энг катта асар – «Қаттол аср» романидир. Атоқли адиб мазкур романга ўн йилдан ортиқ умрини сарфлаган. Чингизхон ҳаёти тасвирланган ушбу тарихий романнинг ёзилиши учун муаллиф қанчадан-қанча тарихий манбаларни ўрганиб чиққан, аввал ёзилган шу мавзудаги бадиий адабиётларни ўқиб, мукаммал ўрганишига тўғри келган. Меҳнат, билим ва истеъдод ёзувчига катта шуҳрат келтирди. И. Калашников Чингизхондай ўта мураккаб шахс ҳақида роман ёзишни муваффақият билан уддалади.
Машҳур ёзувчининг тилга тушган асарини Муслимбек Йўлдошев маҳорат билан ўзбек тилига таржима қилди. Асар ўта мураккаб тарихий шахснинг суратию сийратини кўз олдингизда тўкис намоён қилиб беради.
Асар икки китобдан иборат.